NHÀ LÀM ViỆC CHẾ TẠO CƠ KHÍ LILAMA7

  • Tên dự án: NHÀ LÀM ViỆC CHẾ TẠO CƠ KHÍ LILAMA7
  • Địa điểm: Q. LIÊN CHIỂU ĐÀ NẴNG
  • Chủ Đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
  • Qui mô: 3 tầng, với 650 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 3
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2018
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winhouse