Khách sạn Khải Hoàng

  • Tên dự án: Khách sạn Khải Hoàng
  • Địa điểm: Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
  • Chủ Đầu tư: Công ty TNHH thương mại du lịch và vận tải Khải Hoàng
  • Qui mô: 12 tầng nổi, 1 tầng bán hầm với 2200 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 2
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2018
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winh