Căn hộ cho thuê

  • Tên dự án: Căn hộ cho thuê
  • Địa điểm: Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
  • Chủ Đầu tư: Ông Trương Cung Thánh - Bà Hoàng Thị Minh Quyên
  • Qui mô: 7 tầng nổi, với 600 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 3
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2018
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winhouse