Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc


 
  • Tên dự án: Bệnh Viện thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Địa điểm: Khu đô thị FPT, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
  • Chủ Đầu tư: Công ty TNHH bệnh viện chuyên khoa SC Đà Nẵng
  • Qui mô: 6 tầng nổi, với 5000 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 2
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2018
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winhouse